Skip to main content

Kdo jsme

Jsme salesiánky

 • naše činnost a modlitby jsou v salesiánském stylu
 • základem našich vztahů je rodinný duch
 • se zvláštní pozorností se obracíme k mladým
 • opíráme se o lásku k Eucharistii, k Panně Marii a k církvi
 • jsme součástí Salesiánské rodiny
Více informací

Jsme zasvěcené Bohu

 • skládáme slib čistoty, chudoby a poslušnosti
 • odpovídáme na Boží lásku
 • vzorem zasvěceného života ve světě je nám Panna Maria
Více informací

Žijeme běžným životem

 • zasvěcením se Bohu neopouštíme svoje místo v životě
 • chceme být ve světě „kvasem a solí“
 • snažíme se být svědky Boží lásky v našich rodinách, v zaměstnání, mezi přáteli…
 • zajímáme se o vše nové, abychom chápaly lidi a jejich aktuální problémy
 • nic lidského nám není cizí
Více informací

Náš Institut

 • my, Volontarie Dona Boska, jsme sekulárním institutem papežského práva s hlavním sídlem v Římě
 • naším zakladatelem je Don Filip Rinaldi, třetí nástupce Dona Boska
 • nenosíme hábit, nemáme ani žádné další vnější znaky příslušnosti k našemu Institutu
 • nežijeme společně, ale pravidelně se scházíme na duchovních obnovách i jiných setkáních
 • vzájemně se podporujeme modlitbou, přátelstvím i další pomocí
Více informací

Naše poslání

 • my, Volontarie Dona Boska (VDB), jsme ženami, které žijí ve světě životem zasvěceným Bohu
 • navenek se nelišíme od ostatních lidí
 • jsme zaměstnány v různých profesích a žijeme v různých prostředích
 • patříme k Salesiánské rodině a naše spiritualita je salesiánská
 • náš život tedy charakterizují tři základní skutečnosti:
  • zasvěcení Bohu,
  • život ve světě
  • salesiánský způsob života
Více informací

Veřejně nemluvíme o svém zasvěcení

 • už náš zakladatel bl. Filip Rinaldi zdůrazňoval prvním sestrám: „Nikomu nic neříkejte, váš příklad postačí.“
 • o svém zasvěcení nemluvíme, ale žijeme ho „ve skrytosti“, aby bylo naše působení účinnější
 • skrytost je charakteristickým rysem našeho povolání, není zanedbatelná ani samoúčelná, i když občas naráží na nepochopení
 • dává nám možnost žít jako ostatní lidé a působit mezi nimi nenápadným příkladem života
 • umožňuje nám vnášet dobro a křesťanské hodnoty také tam, kde by byly kvůli předsudkům vůči církvi odmítnuty