I při sebevětším vytížení se vždy najde trocha sil, která může být využita k mimořádnému úkolu.

Don Rinaldi k nám stále mluví

Modlitební pomoc

Vztah k Bohu je pro všechny velmi důležitý. Naše zasvěcení nás vybízí k modlitbě za svět.

Proto vám rády nabízíme tuto možnost napsat své prosby o modlitbu za sebe nebo za bližní. Nemusíte své těžkosti nést sami, můžete je s důvěrou svěřit našim modlitbám.

Požádat o modlitbu