Skip to main content

Historie

1856

Zakladatel

Naším zakladatelem je Don Filip Rinaldi (1856-1931), třetí nástupce Dona Boska. Duchovně se staral o skupiny laiků v salesiánské oratoři v Turíně (Itálie).

1917

První skupinka žen

Počátky našeho Institutu sahají do roku 1917, kdy Don Filip Rinaldi začínal formovat první skupinku svobodných žen, které vyjádřily přání plně patřit Bohu a přitom neodcházet do kláštera, ale žít ve světě.

1917

Horlitelky – zrod sekulárního institutu VDB

Vzniklo tak společenství „Horlitelek“, které se poprvé sešlo 20. května 1917, kdy Don Rinaldi nastínil, jak si představuje způsob jejich života. Toto datum se považuje za okamžik zrodu sekulárního institutu Volontarií dona Boska, i když současný název dostalo společenství až později, a to v roce 1964.

1947

Oficiálně uznaná forma zasvěceného života ve světě

Už v roce 1919 zasvětilo prvních sedm mladých žen svůj život Bohu. Pak uplynulo ještě mnoho let, událostí i zvratů, než byla v církvi forma života zasvěceného ve světě oficiálně uznána jako svébytné povolání. Stalo se to apoštolskou konstitucí papeže Pia XII. Provida Mater Ecclesiae (1947).

1967

První VDB u nás

Život Institutu tedy začal v Turíně a postupně se šířil do dalších zemí. V roce 1978 byl Institut Volontarií Dona Boska (VDB) uznán za Sekulární institut papežského práva. V Čechách a na Moravě vzniklo první společenství žen, které se chtěly zasvětit Bohu ve světě v salesiánském duchu, v roce 1967.