Skip to main content

Chceš se stát VDB?

Chceš patřit Bohu, ale chceš žít ve své rodině nebo pracovat na svém místě?

Volontarií Dona Boska se může stát svobodná žena, která touží odevzdat svůj život Bohu a zároveň žít ve světě. Žena, která se umí samostatně rozhodovat, ale pro své poslání potřebuje také zpětnou vazbu a oporu společenství.

Poznáváš se v následujících bodech?

Základní kritéria pro začlenění do Institutu VDB určují Stanovy. Podle nich může být přijata a začít svou formaci v Institutu žena, která:

  • je svobodná žena ve věku 21 až 40 let,
  • je ochotná rozvíjet svoji osobnost,
  • touží zasvětit svůj život Bohu a žít ve světě v salesiánském duchu,
  • není vázána sliby v jiných institutech zasvěceného života,
  • má potřebné zdraví, dostatek času a svobody pro plnění závazků Institutu,
  • je psychicky a citově vyzrálá
  • je dostatečně ekonomicky zabezpečená.

Začlenění do Institutu probíhá v několika etapách

1

Předaspirantát:

trvá zpravidla jeden rok. Je to období zkoumání a usměrňování povolání, kdy kandidátka začíná intenzívně křesťansky žít a naslouchat Boží vůli ve věci svého povolání. Spolu s volontarií, která ji doprovází, si klade otázku, zda má povolání k sekulárnímu salesiánskému zasvěcení.
2

Aspirantát:

trvá obvykle tři roky. V tomto období formace se aspirantka už plně účastní života Institutu, pod vedením pověřené sestry zkoumá motivy svého povolání a stále více poznává tento způsob života.
3

Časné sliby:

období po prvních slibech, které trvá zpravidla šest, ale ne více než devět let. VDB dále pokračuje ve formaci, stále hlouběji si osvojuje charisma Institutu a stále více přebírá zodpovědnost za svůj vnitřní život.
4

Věčné sliby:

znamenají úplné a definitivní začlenění do Institutu. I po nich pokračuje každá VDB ve své trvalé formaci. Ve spojení s Bohem a ve společenství sester nachází oporu a povzbuzení pro různé životní situace a pro své poslání.