Skip to main content

Žijeme běžným životem

Jsme součástí světa

Zasvěcením se Bohu neopouštíme „svět“ a jeho problémy, ale naopak – stáváme se hlouběji jeho součástí. Klíčovým slovem k pochopení sekulárního zasvěcení je „vtělení“. Stejně jako Kristus přijal na sebe lidství se vším všudy, tak i my se stáváme součástí tohoto světa a sdílíme problémy všech lidí.

Kvasem a solí

Máme být kvasem, který je neviditelný, ale účinný; máme být solí, která dodává chuť a chrání před zkažením; máme být světlem, které čerpá z pravého Zdroje a pomáhá osvětlovat cestu; máme být semínkem, které v zemi v tichosti klíčí, aby se proměnilo a přineslo užitek.

Svědčíme o Boží lásce

Snažíme se být svědky Boží lásky všude tam, kde se nacházíme: v rodině, v zaměstnání, v místě bydliště, mezi přáteli a známými, v politice, v odborech, ve farnosti, v misiích…

Podílíme se na námaze lidí, jsme s nimi solidární ve snaze učinit svět spravedlivější a humánnější. Práci považujeme za prostředek k pokračování tvůrčí a vykupitelské činnosti Boha v dějinách.

Nic lidského nám není cizí

Zajímáme se o vše nové, abychom dokázaly chápat lidi a jejich aktuální problémy. Snažíme se získávat konkrétní kompetence a dovednosti, abychom se stávaly kvalifikovanými a naše poslání bylo účinné.