Skip to main content

Naše poslání

Své poslání naplňujeme více tím, čím jsme, než tím, co děláme.

Prostor nacházíme v každém prostředí a v každé životní situaci – bez ohledu na věk, sociální podmínky nebo kulturní původ. Přednostním místem našeho apoštolátu je práce v zaměstnání. Snažíme se pracovat poctivě, odborně a s láskou.

Pozorné k tomu, co se děje kolem nás

Chceme být pozorné ke znamením doby, hájit důstojnost a práva každého člověka, podporovat kulturu života a pokoje, chránit práva rodiny a křesťanské hodnoty vůbec. Věnujeme svou pozornost osobám, které se nacházejí v obtížných situacích. Při svém poslání nezapomínáme také na své nejbližší z řad příbuzných, protože i pro ně máme být svědky naděje a Boží lásky.

Naší posilou je Bůh

Víra v Boha nás posiluje, abychom odpovídaly na výzvy společnosti a neměly strach objevovat nové cesty v duchu spolupráce a solidarity s těmi, kdo pracují pro dobro člověka.

Předáváme hodnoty mladým

Podobně jako za časů Dona Boska, i dnes jsou mladí nejslabší součástí společnosti a často jim chybí rodina, hodnoty a práce. Chceme být citlivé k potřebám mladých. Pokud je to možné, zapojujeme se do organizací a struktur, které podporují růst nových generací.

Jsme sestrami svým sestrám

Ve svém poslání se opíráme také o zázemí, které máme ve společenství Institutu. I když nežijeme společným životem, vytváříme společenství života. Se sestrami se dělíme o duchovní a životní zkušenosti, máme možnost společně poznávat problémy dnešního světa a formovat se k životu v duchu našeho povolání. Ve skupině sester, k níž patříme, se vzájemně podporujeme modlitbou, povzbuzením a praktickou pomocí.