Skip to main content

Náš institut

1200

Ve světě žije celkem 1200+ volontarií

102

Institut trvá 102 let ve světě, 52 let v Česku

40

V Česku je 40+ volontarií v 5 skupinách

Touha po životě s Bohem

Duší každého sekulárního institutu je hluboká touha darovat se Bohu a sloužit bližním. Tento život plně prožívaný ve světě potvrzujeme sliby evangelních rad. Tím napomáháme přetváření světa zevnitř a jeho obracení k Bohu.

Nemáme společná díla

Stejně jako většina ostatních sekulárních institutů nemáme společný život ani společná apoštolská díla jako jsou školy, oratoře atd. Každá z nás žije a pracuje na „svém“ místě. Nemáme žádné vnější znaky, kterým by se projevovala naše příslušnost k Institutu (například hábit).

Jsme spojeny svým posláním

Nežijeme společně, pravidelně se však scházíme na duchovních obnovách a dalších setkáních. Vzájemně se podporujeme modlitbou, přátelstvím i pomocí. Spojuje nás stejné poslání a příslušnost ke stejnému společenství, do něhož nás povolal Bůh.

 

Uspořádání Institutu

Základní organizační strukturu Institutu tvoří skupiny, oblasti a ústředí.

Skupina

Členky našeho Institutu se scházejí ve skupinách. Skupina je malá komunita, která nežije společně, ale schází se každý měsíc k duchovní obnově, společné modlitbě, rozhovoru, formaci apod. Každá skupina má svoji místní zodpovědnou, které pomáhá místní rada.

Oblast

Všechny skupiny téže země nebo určitého zeměpisného celku tvoří tzv. oblast (obdoba „provincie“ u řeholí). Oblast má svoji oblastní zodpovědnou a oblastní radu.

Ústředí

Vedením celého Institutu je pověřena hlavní zodpovědná s ústřední radou. Sídlo Institutu je v Římě.

Salesiáni jako naši asistenti

Institut VDB přijímá duchovní asistenci od salesiánů Dona Boska, a to jak na úrovni skupiny, tak i oblasti a ústředí. Duchovní asistent nabízí členkám skupiny či oblasti svou službu kněze, formátora a rádce.