Skip to main content

Jsme salesiánky

Salesiánský způsob života

Salesiánskost se promítá do způsobu naší činnosti (pracovitost, obětavost, kreativita a vynalézavost), do našich vztahů (laskavost, čistota a opravdovost, rodinný duch, optimismus a radost), do stylu naší modlitby (důvěra, jednoduchost, láska k Eucharistii a k Panně Marii) a především do touhy po spáse všech lidí.

Mladí lidé jsou pro nás důležití

Se zvláštní pozorností se obracíme k mladým, a to podle možností a situací, ve kterých se nacházíme. Snažíme se pracovat v jejich prospěch se stejnou horlivostí, jak to činil Don Bosco. Naše snaha může být přímá – v zaměstnání (například jako učitelky a vychovatelky), ve farnosti, v zájmových sdruženích, v misiích, v obyčejných každodenních setkáních, nebo také nepřímá – setkání v tichu duše, kde za mladé v modlitbě nabízíme své utrpení nebo neúspěchy a předkládáme Bohu jejich radosti i starosti.

Při uskutečňování našeho poslání se opíráme o lásku k Eucharistii, k Panně Marii Pomocnici a k církvi. Snažíme se šířit dobrotu a optimismus, vytvářet důvěrné a rodinné prostředí.

Příslušnost k Salesiánské rodině

Jsme součástí velké Salesiánské rodiny. Vážíme si ostatních společenství a cítíme s nimi sounáležitost. Jsou to Salesiáni Dona Boska (SDB), Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA), Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC), Sekulární institut Volontérů s Donem Boskem (CDB) a další skupiny.

Duchovní dědictví Salesiánské rodiny

Se Salesiánskou rodinou se dělíme o společné duchovní dědictví a vnášíme do ní originalitu vlastního povolání. Toužíme po tom, abychom společně s ostatními ukazovali světu a církvi nezkreslenou tvář Dona Boska.